Griefelen

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een kind zich kan ontspannen. Kinderen kunnen zeer ontregeld zijn. Ze weten zich soms geen raad met de gewaarwordingen in hun lichaam en wat het doet met hun energie niveau. Ze hebben vaak nog onvoldoende taal om op een adequate manier te kunnen communiceren. Dat kan invloed hebben op  de cognitieve, sociale– en de emotionele ontwikkeling. Dan is het zinvol als je als ouders/verzorgers handvatten hebt om samen met je kind, van ontregeling naar regulatie te komen, van spanning naar ontspanning!

Griefelen ondersteunt kinderen en ouders hierbij. Het programma biedt handreikingen om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, denk aan gedrag, emotie en hechting. Jonge kinderen (3– 7 jaar)  kunnen met griefelen leren om de stress van alledag beter aan te kunnen. Dit alles samen met een voor hen vertrouwde volwassene, waardoor de hechting versterkt wordt.

Een belangrijke rol binnen het leerproces van griefelen is weggelegd voor:

  • (h)erkennen van de zintuigen
  • het leren (h)eren herkennen van de gewaarwordingen (signalen die het lichaam geeft)
  • de vertaling van gewaarwordingen in gevoelens en lichaamssensaties  (betekenisgeving)
  • leren om de gewaarwordingen toe te laten en te verdragen
  • leren dat gewaarwordingen en emoties veranderen, niet hetzelfde blijven
  • het verkrijgen van taal voor al het bovenstaande
  • actieve manieren om zelfstandig van spanning naar ontspanning te kunnen komen

Kijk voor meer informatie op http://www.griefelen.nl