Werkwijze Speltherapie

Aanmelding

Ouders kunnen zelf hun kind telefonisch, per e-mail of via deze site aanmelden voor speltherapie. Er is geen doorverwijzing van de huisarts of psycholoog voor nodig.

Kennismakingsgesprek

Het aanmeldingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos en vindt plaats met de ouder(s) of verzorger(s). Er is aandacht voor de zorgen die u heeft over uw kind en er wordt besproken of speltherapie een hulpvorm is die past bij uw kind.

Observaties

Dan volgen 3 observerende spelsessies waarna in een tweede gesprek alle informatie naast elkaar wordt gezet en het doel en de werkwijze van de speltherapie met elkaar worden vastgesteld, waarna dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

De speltherapiesessies

Het kind komt wekelijks op een vaste tijd naar de spelkamer. De sessies van 45 minuten vinden plaats in een speciaal daarvoor ingerichte spelkamer. Het kind kan daar spelen met veel verschillende soorten speelgoed, zand en water, klei en creatieve materialen. De speltherapeute en het kind leren elkaar kennen en er ontstaat een therapeutische relatie die zich kenmerkt door veiligheid en vertrouwen. De interventies van de therapeute zijn gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van het kind. Het kind kan binnen de speltherapie nieuw gedrag uit proberen en ervaringen verwerken. Doordat de therapeut meespeelt en verwoordt wat het kind doet, krijgt het kind meer zicht op de situatie en zichzelf.

De afbouw

De therapie wordt afgebouwd als kind, ouder(s) of verzorger(s) en de therapeute het samen eens zijn dat het kind en zijn ouders weer vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Samenwerking met ouders

Samenwerking met ouders is voor het therapieproces een voorwaarde om in het therapieproces verder te komen. Speltherapie is een (tijdelijk) zijspoor, waardoor uw kind weer kan gaan groeien. Daarna gaat u weer zelf verder met uw kind. Daarom is het belangrijk dat u betrokken wordt bij het therapieproces van uw kind om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om met uw kind om te gaan. Gesprekken met ouders vinden om de 4 รก 5 spelsessies plaats. Soms is ook actieve deelname aan een deel van de speltherapie wenselijk. Zo groeit niet alleen het kind, maar kunt u ook als ouder met (zelf)vertrouwen de relatie met en opvoeding van uw kind een vernieuwde vorm en inhoud geven.

Samenwerking met derden

Als het in het belang van het kind is om te overleggen met derden (zoals school of andere instanties) dan gebeurt dit altijd nadat hier toestemming is gegeven door de ouder(s) of verzorger(s).