Ouder-kindtherapie

Deze vorm van speltherapie is er op gericht om de relatie en communicatie tussen ouder en kind met behulp van speelse activiteiten te verbeteren. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen, ook leer je hoe je meer plezier kunt hebben samen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als tijdens de gewone dagelijkse momenten. De ervaring die jij en je kind opdoen tijdens het spelen in de praktijk neem je mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is.  Dat is opgroeien met plezier. Plezier voor ouder en kind!

Kenmerkend voor deze vorm van speltherapie is dat de ouder betrokken wordt bij de behandeling. Samen met ouder en kind probeer ik als therapeut te ontdekken wat je als ouder kan doen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren. Uitgangspunt is dat de ouder-kind relatie van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling. Omdat voor een kind spel het middel is om zich te uiten, gevoelens te delen en contact te maken wordt dit gebruikt om het onderlinge contact te verbeteren en meer invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van het kind.

Er zijn veel redenen om deze behandeling te starten. Er kan sprake zijn van milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar ouder-kindtherapie wordt ook ingezet bij meer ernstige problematiek, bijvoorbeeld als gevolg van traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

Ouder-kindtherapie wordt ingezet bij:

  • Boosheid, opstandig, controlerend en/of dominant gedrag van het kind
  • Angstig, verlegen, teruggetrokken gedrag en/of te aanhankelijk en claimend gedrag van het kind
  • Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of  uithuisplaatsing(en); een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
  • Problemen in de ouder-kind relatie als gevolg van (echt)scheiding of het wegvallen van een van de ouders
  • Opvoedingsonzekerheid van de ouder(s): doe ik het wel goed? Als je het gevoel hebt vast te lopen of in een negatieve spiraal met elkaar terecht te komen als gezin. Als je je machteloos voelt in de opvoeding van je kind of opziet tegen de komst van je kind (of nog een kind).

Wilt u hierover meer informatie of een afspraak maken voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.