Wie zijn wij?

Mascha van Delft haalde in 2006 haar diploma Speltherapie aan de Hoge School in Amsterdam. Ze deed haar eerste ervaringen als speltherapeut op met kinderen met leer- en gedragsproblemen toen ze werkzaam was op een SBO school in Leiden. In 2015 maakte ze de overstap naar een SO-school in Den Haag, een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. In 2017 startte ze haar eigen praktijk in Oegstgeest/Leiden: Speltherapie Rijnland. Naast haar werk als speltherapeut is ze ook trainer/coach geweest op het gebied van Passend Onderwijs bij Impuls Organisatie Advies.

Mascha is moeder van twee kinderen die inmiddels allebei op de middelbare school zitten. Omdat een van haar kinderen geadopteerd is heeft ze veel persoonlijke ervaring en professionele kennis opgedaan m.b.t. adoptieproblematiek, hechtingsproblematiek, vroegkinderlijk trauma en verminderd basisvertrouwen. Tijdens het werken met kinderen in deze doelgroep maakt ze binnen de speltherapie gebruik van Affectregulerende vaktherapie en Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Kinderen (MBT-K), Sherborne en Theraplay® als dat relevant is.

Mascha is lid van het KennisNetwerk Nieuwkomers Vaktherapie, een netwerk voor vaktherapeuten die met (kinderen van) statushouders en asielzoekers werken.

‘Werken met kinderen vind ik zo leuk omdat elk kind uniek is. Bij de eerste ontmoeting ga ik op zoek: ‘wie is dit kind, wat maakt dat dit kind doet zoals het doet, waarin zit zijn kracht en waarin is het kind kwetsbaar? Door samen te spelen mag ik van het kind even meekijken in zijn belevingswereld. Het moment dat een kind zo zijn vertrouwen geeft, is altijd weer bijzonder. Hierdoor kan ik samen met ouders zoeken naar datgene wat dit kind kan helpen om zich weer verder te ontwikkelen en in balans te komen.’

Hallo, ik ben Ilse en vanaf heden ben ik verbonden aan speltherapie Rijnland.
Als speltherapeut wil ik kinderen een veilige omgeving bieden, waarin ze vrijuit kunnen spelen over alles wat hen bezighoudt. Praten is vaak zo moeilijk en spelen gaat vanzelf!

Alles wat een kind in speltherapie doet, is zonder consequenties. Want het is ‘alsof’. Dat ‘alsof’ creëert een parallelle wereld waarin kinderen hun gedrag en emoties kunnen verkennen en onderzoeken. Tegelijkertijd helpt dit spel kinderen wel de wereld te overzien, te begrijpen en te controleren. Want zij bepalen wat er in die wereld gebeurt!

Heel graag help ik kinderen om die spelwereld te creëren. Ik wil hen aanmoedigen en helpen om te spelen. Zo kan ik kinderen helpen om te gaan met moeilijke situaties, om nieuwe inzichten te verkrijgen in zichzelf en de wereld om hen heen én om daar vaardigheden voor te ontwikkelen. Zodat een kind weer positief en zelfstandig zijn eigen weg kan gaan.

Voor mijn werk als speltherapeut, was ik vijftien jaar vakleerkracht bewegingsonderwijs (gymjuf) in het speciaal onderwijs. Hier werkte ik met kinderen met een taalontwikkeling stoornis (TOS), ADHD, ADD, autisme of een combinatie hiervan. Het leukste in dit werk vond ik dat ik bij elk kind een andere band opbouwde om vandaar uit met ze aan de slag te gaan. Vanuit vertrouwen, kon ik ze net dat steuntje geven dat ze nodig hebben om meer te durven en gingen ze vaker uitdagingen aan.

Werken vanuit de persoonlijke relatie staat bij mij centraal. Ik zet me in om het vertrouwen van een kind te krijgen, zodat we van daaruit samen kunnen werken aan zijn of haar ontwikkeling. Mijn diepste drijfveer om met kinderen te werken, is dat ik ieder kind het allerbeste gun. Als ik zou kunnen, zou ik met elk kind op de wereld willen spelen.

Heel graag tot ziens in de spelkamer!