Wie zijn wij?

Mascha van Delft haalde in 2006 haar diploma Speltherapie aan de Hoge School in Amsterdam. Ze deed haar eerste ervaringen als speltherapeut op met kinderen met leer- en gedragsproblemen toen ze werkzaam was op een SBO school in Leiden. In 2015 maakte ze de overstap naar een SO-school in Den Haag, een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. In 2017 startte ze haar eigen praktijk in Oegstgeest/Leiden: Speltherapie Rijnland. Naast haar werk als speltherapeut is ze ook trainer/coach geweest op het gebied van Passend Onderwijs bij Impuls Organisatie Advies.

Mascha is moeder van twee kinderen die inmiddels op de middelbare school en vervolgonderwijs zitten. Omdat een van haar kinderen geadopteerd is heeft ze veel persoonlijke ervaring en professionele kennis opgedaan m.b.t. adoptieproblematiek, hechtingsproblematiek, vroegkinderlijk trauma en verminderd basisvertrouwen. Tijdens het werken met kinderen in deze doelgroep maakt ze binnen de speltherapie gebruik van Affectregulerende vaktherapie en Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Kinderen (MBT-K), Sherborne en Theraplay® als dat relevant is.

Mascha is lid van het KennisNetwerk Nieuwkomers Vaktherapie, een netwerk voor vaktherapeuten die met (kinderen van) statushouders en asielzoekers werken.

‘Werken met kinderen vind ik zo leuk omdat elk kind uniek is. Bij de eerste ontmoeting ga ik op zoek: ‘wie is dit kind, wat maakt dat dit kind doet zoals het doet, waarin zit zijn kracht en waarin is het kind kwetsbaar? Door samen te spelen mag ik van het kind even meekijken in zijn belevingswereld. Het moment dat een kind zo zijn vertrouwen geeft, is altijd weer bijzonder. Hierdoor kan ik samen met ouders zoeken naar datgene wat dit kind kan helpen om zich weer verder te ontwikkelen en in balans te komen.’