De speltherapeut

De speltherapeut

Mascha van Delft is de therapeut van Speltherapie Rijnland. In 2006 haalde ze haar diploma Speltherapie aan de Hoge School in Amsterdam. Ze deed haar eerste ervaringen als speltherapeut op met kinderen met leer- en gedragsproblemen toen ze werkzaam was op een SBO school in Leiden. In 2015 maakte ze de overstap naar een SO-school in Den Haag, een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. In 2017 startte ze haar eigen praktijk in Oegstgeest: Speltherapie Rijnland. Naast haar werk als speltherapeut is ze ook trainer/coach op het gebied van Passend Onderwijs bij Impuls Organisatie Advies.

Mascha is moeder van twee kinderen, een kind in de basisschoolleeftijd en een kind die inmiddels op de middelbare school zit. Omdat een van de kinderen geadopteerd is heeft ze veel persoonlijke ervaring en professionele kennis opgedaan m.b.t. adoptieproblematiek en verminderd basisvertrouwen.

`Werken met kinderen vind ik zo leuk omdat elk kind uniek is. Bij de eerste ontmoeting ga ik op zoek: ‘wie is dit kind, wat maakt dat dit kind doet zoals het doet, waarin zit zijn kracht en waarin is het kind kwetsbaar?’. Door samen te spelen mag ik van het kind even meekijken in zijn belevingswereld. Het moment dat een kind zo zijn vertrouwen geeft, is altijd weer bijzonder. Hierdoor kan ik samen met ouders zoeken naar datgene wat dit kind kan helpen om zich weer verder te ontwikkelen en in balans te komen.’