Home

Speltherapie Rijnland

Deze praktijk voor speltherapie in Leiden biedt hulp aan kinderen van 3 tm 12 jaar die sociaal of emotioneel in de knel zijn gekomen of als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand.

Als ouder wil je niets liever dan dat het goed gaat met je kind. Groot worden gaat echter gepaard met vallen en opstaan. Meestal zijn problemen tijdelijk en groeit je kind er weer overheen. Maar dat gebeurt niet altijd. Soms blijft het probleem bestaan of wordt zelfs groter. Je hebt als ouders al van alles geprobeerd, maar de gewone oplossingen lijken niet te helpen. Er moet meer gebeuren om je kind weer verder te helpen. In die gevallen kunt u bij Speltherapie Rijnland terecht.

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een hulpmiddel voor kinderen die problemen hebben met hun sociale en/of emotionele ontwikkeling of bij kinderen die een achterstand hebben in de ontwikkeling. Het sluit nauw aan bij de eigenheid en beleving van een kind door gebruik te maken van spel. Spelen is voor kinderen dé manier om alles te leren wat ze nodig hebben in hun leven en is dus van belang voor hun emotionele, sociale en cognitieve groei. Spel is ook de ‘taal’ die kinderen het meest eigen is. Wat het kind nog niet onder woorden kan brengen, kan het vaak wel in spel laten zien. Het “doen alsof” biedt het kind de veiligheid en afstand die het nodig heeft om over situaties, ervaringen en herinneringen te spelen en zijn gevoelens en gedachten te uiten. Zo vindt het kind oplossingen of manieren om er mee om te gaan en kan het kind zich weer verder ontwikkelen.

Voor kinderen die het ergens moeilijk mee hebben, heeft deze vorm van spelen vaak een bevrijdend effect. De manier van spelen en wat het kind daarmee uitdrukt geeft de therapeut zicht op de belevingswereld van het kind. Ook geeft het inzicht in de achterliggende oorzaken van het gedrag en problemen. Vervolgens wordt deze informatie in de therapie gebruikt om het kind gebeurtenissen en herinneringen spelend te laten verwerken en nieuwe, positieve ervaringen op te doen. Daarnaast kan het therapeutisch spel, vaardigheden die het kind nodig heeft voor een evenwichtige sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling, stimuleren en vergroten.