Voor jonge kinderen van gescheiden ouders

Dappere dino’s en Stoere schildpadden

Voor veel kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al probeert u de kinderen zo veel mogelijk te ontzien, toch leidt de scheiding voor hen onvermijdelijk tot grote veranderingen. Uw kind moet misschien verhuizen en naar een andere school, en soms raakt het zelfs broers of zussen als huisgenoten kwijt.
Bij een scheiding ervaren veel kinderen gevoelens van boosheid of schuld. Soms zijn ze angstig, verward en onzeker over de toekomst. Het is goed dat kinderen dergelijke gevoelens een plek geven, zonder deze weg te stoppen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen ook in deze moeilijke periode gewoon ‘kind kunnen zijn’. Daarvoor is het essentieel dat zij los komen van het conflict dat tussen de ouders speelt.

Extra steun voor uw kind
De (echt)scheiding brengt voor ouders grote veranderingen en emoties met zich mee. In die situatie is het soms lastig om uw kind optimaal te blijven ondersteunen. Dan kan het een goed idee zijn om uw kind wat extra steun te geven, bijvoorbeeld door hem of haar mee te laten doen met Dappere Dino’s of Stoere schildpadden. Dit groepsprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4-6 jaar (Stoere schildpadden) en 6-8 jaar (dappere dino’s) van gescheiden ouders. Dit evidence-based programma helpt bij het voorkomen en verminderen van problemen bij kinderen. Het creëert een ondersteunende groepsomgeving, waarin kinderen onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders. De kinderen ontdekken dat zij niet de enigen zijn die een scheiding meemaken. En ze oefenen spelenderwijs om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

Op zoek naar oplossingen
Jonge kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook allerlei angsten, fantasieën over een verzoening tussen de ouders, woede en schuldgevoelens komen veel voor. Aan al deze zaken besteedt Dappere Dino’s/Stoere schildpadden aandacht, maar het programma maakt de scheiding niet tot een ‘zwaar probleem’. De boodschap is dat een scheiding uiteindelijk kan leiden tot een stabiele situatie, waarmee je heel goed kunt leven. De trainers gaan steeds uit van de eigen kracht van het kind. In de groep ontdekken de kinderen dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Dappere Dino’s/Stoere schildpadden-groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie.

Hoe ziet het programma eruit?
De Dappere Dino’s/Stoere schildpadden komen gedurende vier maanden wekelijks bij elkaar, totaal tien keer. De groep bestaat uit 3 tot 6 kinderen. Het programma wordt verzorgd door speciaal opgeleide trainers. Zij zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding. In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: niemand brengt de persoonlijke verhalen van de andere kinderen buiten de groep.

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:
1. Het kind en zijn of haar gevoelens (bijeenkomsten 1-2)
2. Leren omgaan met gevoelens en problemen (bijeenkomsten 3-6)
3. De relatie tussen ouders en kind (bijeenkomsten 7-8)
4. Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin? (bijeenkomsten 9-10)

De trainers werken veel met dino Rex of schildpad Sam, een handpop die de kinderen vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Dappere Dino/Stoere schildpad-diploma en de groep eindigt met een feestje!

Kijk voor meer informatie op http://www.dapperedino.nl