Kinderen

Speltherapie kan kinderen van 3 t/m 12 jaar helpen bij:

Verlieservaringen: bij scheiding van ouders/verzorgers, verhuizing, adoptie, overlijden van een dierbare, verlies van functies bij ziekte of beperking

Traumatische ervaringen: zoals ziekenhuisopname, ongeluk, pesten, misbruik of mishandeling

Emotionele problemen: (faal)angst, vaak piekeren of zich zorgen maken, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, hechtingsproblemen, problemen met het uiten of reguleren van emoties

Sociale problemen: moeite met het contact maken en samenspelen met leeftijdsgenootjes, gedragsproblemen in de omgang met volwassenen, moeite met het accepteren of aangeven van grenzen

Een kind kan problemen op verschillende manieren uiten. Sommige kinderen gaan piekeren, worden stilletjes, somber of angstig of zitten niet lekker in hun vel waardoor ze snel prikkelbaar of huilerig zijn. Andere kinderen vertonen juist agressie, driftbuien of pestgedrag. Ook kunnen lichamelijke klachten een uitingsvorm zijn, zoals regelmatig hoofdpijn, buikpijn, slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen.

Speltherapie kan helpen bij bovenstaande ervaringen, problemen en klachten. Speltherapie werkt zowel bij kinderen in het regulier onderwijs als bij kinderen in het speciaal onderwijs.