Praktisch

Kosten en vergoeding

  • speltherapiesessie                        80 euro per keer
  • spelobservatie                               80 euro per keer
  • oudergesprek                                80 euro per uur
  • overleg met externen                   80 euro per uur
  • adviesverslag en/of eindverslag 80 euro per verslag
  • Dappere dino’s traject                  op aanvraag
  • Stoere schildpadden traject        op aanvraag
  • Griefelen traject                            op aanvraag

Bij de meeste zorgverzekeraars wordt de speltherapie (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering met dekking, onder de noemers ‘alternatieve zorg’, ‘additief’, ‘complementair’ of ‘psychologische zorg’. Informeer altijd zelf bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. De volgende codes kunnen daarbij nodig zijn.

RBCZ licentie nummer: 174556R

FVB/NVVS geregistreerd lid onder nummer: 108476

KvK den Haag               56277210

BTW nummer                183956138B01

Vraag uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt of kijk op de Zorgwijzer https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie.

In de Zorgzoeker van uw zorgverzekeraar is de praktijk te vinden onder Mascha van Delft Speltherapie.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen op rekeningnummer: NL07 RABO 0191 9829 11 t.n.v. M. den Hollander, onder vermelding van het factuurnummer.

Afspraak afzeggen

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, laat dit ten minste 24 uur van tevoren weten. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Algemene verordening voor gegevensbescherming

Speltherapie Rijnland is op de hoogte van de nieuwe regels voor privacy, de AVG. We hebben daarvoor de nodige maatregelen genomen, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. U wordt daar tijdens het kennismakingsgesprek van op de hoogte gesteld. De privacyverklaring en het algemene reglement zijn onderdeel van de behandelovereenkomst en dienen door u ondertekend te worden bij aanvang van de behandeling.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Speltherapie Rijnland probeert altijd de beste zorg te leveren. Toch kunnen er dingen anders gaan dan u had verwacht of is er een klacht. Wij horen dit dan graag van u. Het stelt ons in staat om de kwaliteit te verbeteren. Ook maken wij gebruik van anoniem evaluatieformulier die u ontvangt aan het eind van de behandelperiode.

De praktijk voldoet aan de eisen die in het kader van de Wkggz worden gesteld en is aangemeld bij de NIBIG. Dit betekent dat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris is en een geschilleninstantie: Zorggeschil (Quasir)

De klachtenregeling is voor u in te zien.