praktisch en kosten

Praktisch

Kosten en vergoeding

De kosten van een speltherapiesessie of een oudergesprek zijn € 72,50,- per keer.

Bij de meeste zorgverzekeraars wordt de speltherapie (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering met dekking, onder de noemers ‘alternatieve zorg’, ‘additief’, ‘complementair’ of ‘psychologische zorg’. Informeer altijd zelf bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. De volgende codes kunnen daarbij nodig zijn.

RBCZ licentie nummer: 174556R
FVB/NVVS geregistreerd lid onder nummer: 108476

In de Zorgwijzer is de praktijk te vinden onder Mascha van Delft Speltherapie.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen op rekeningnummer: NL07 RABO 0191 9829 11 t.n.v. M. den Hollander, onder vermelding van het factuurnummer.

Afspraak afzeggen

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, laat dit ten minste 24 uur van tevoren weten. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Algemene verordening voor gegevensbescherming

Speltherapie Rijnland is op de hoogte van de nieuwe regels voor privacy, de AVG, die ingaat per 25 mei 2018. We hebben daarvoor de nodige maatregelen genomen, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. U wordt daar tijdens het kennismakingsgesprek van op de hoogte gesteld.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Speltherapie Rijnland probeert altijd de beste zorg te leveren.Toch kunnen er dingen anders gaan dan u had verwacht of is er een klacht. Wij horen dit dan graag van u. Het stelt ons in staat om de kwaliteit te verbeteren.

De praktijk voldoet aan de eisen die in het kader van de Wkggz worden gesteld en is aangemeld bij de NIBIG. Dit betekent dat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris is en een geschilleninstantie. De klachtenregeling is voor u in te zien.